Welkom op deze website met cultuurhistorische en natuurinformatie over de Mieden van de Noord-Friese Wouden. Specifiek vindt u hier informatie over het (interactief) project ‘Cultuurhistorie, mens en natuur’ voor de Miedengebieden. Een project waarmee Staatsbosbeheer samen met streekbewoners een inrichtingsplan wil maken voor de natuurgebieden in de Mieden.