Praat mee over de Mieden!

Met het project 'Cultuurhistorie, mens en natuur' wil Staatsbosbeheer een inrichtingsplan maken waar streekbewoners en deskundigen intensief bij worden betrokken. We noemen dit een interactief traject waarbij we gezamenlijk op een creatieve en constructieve manier kennis, ideeŽn en wensen in kaart willen brengen. Dit moet resulteren in een gezamenlijke visie en een inrichtingsplan voor de Mieden.

Wie kunnen meepraten en waarover?
Iedereen is welkom om deel te nemen aan dit project: dorpsbewoners, recreanten, boeren, natuur- en cultuurliefhebbers en andere belangstellenden. Met name de cultuurhistorie van de Mieden krijgt een belangrijke plaats in het plan. Vragen die we aan u voor willen leggen zijn onder andere: met welke cultuurhistorische elementen moeten we rekening houden in het gebied? Hoe kunnen we het verleden zichtbaar maken in het landschap? Wat voor ideeŽn en wensen zijn er op het gebied van natuur- en waterbeheer en recreatiemogelijkheden? En welke vormen van medegebruik in het gebied zijn mogelijk? We hebben het hieronder voor u op een rijtje gezet.

Tijdens de algemene informatieavond op 28 november zijn drie groepen gevormd die nŠ de informatieavond elk met een deelgebied Ďaan de slagí gaan:

Groep 1: Zwagermieden
Groep 2: Drogehamstermieden en Surhuizumermieden
Groep 3: Twijzelermieden, Buitenpostermieden, IJzermieden, en Polder Rohel

Dialoogsessies
Alle groepen komen nŠ de algemene informatieavond elk in drie zogenaamde dialoogsessies bij elkaar. Deze drie sessies noemen we: ouverture, kerndialoog en finale.

Ouverture
Tijdens de ouverture is er ruimte voor kennismaking, kennisuitwisseling en worden uitgangspunten verduidelijkt. Problemen en wensen worden in kaart gebracht.

Kerndialoog
Deelnemers werken onder leiding van een gespreksleider kansen uit en zoeken naar oplossingen voor problemen. Deskundigen beantwoorden vragen en denken mee over oplossingsrichtingen. De resultaten van de kerndialoog vormen de basis voor een nadere uitwerking in de vorm van een concept-inrichtingsplan door deskundigen.

Finale
De door deskundigen uitgewerkte oplossingen worden besproken in de groep, worden aangevuld en er wordt een voorkeur uitgesproken. Het uiteindelijke resultaat is een inrichtingsplan op hoofdlijnen.

Excursies in het gebied
Voorafgaand aan de ouverture organiseert Staatsbosbeheer voor elke groep een eenmalige excursie in het desbetreffende deelgebied. Op deze manier kunt u zich als deelnemer een goed beeld van het gebied vormen en in gesprek gaan met de terreinbeheerder.

Begeleidingsgroep
De resultaten van de drie groepen worden voorgelegd aan een begeleidingsgroep met vertegenwoordigers van gemeenten, dorpsbelangen, waterschap en de provincie Frysl‚n. Zij geven een advies aan Staatsbosbeheer dat uiteindelijk een definitieve beslissing neemt. Staatsbosbeheer zal de definitieve plannen aan de streekbewoners presenteren tijdens een afsluitende informatiebijeenkomst. De datum hiervoor maken we te zijner tijd bekend. Tot slot legt Staatsbosbeheer de plannen voor aan de drie landinrichtingscommissies die actief zijn in het gebied.

Overzicht belangrijke data en locaties
In onderstaand overzicht staan de diverse data en locaties vermeld. Voor zowel de excursies als de drie dialoogsessies krijgt u persoonlijk een uitnodiging. Noteert u deze data alvast in uw agenda!

Groep 1 Groep 2 Groep 3
Excursie Za. ochtend
3 dec.
Za. ochtend
28 jan.
Za. ochtend
11 feb.
Ouverture 7 dec.
19.30-22.00
6 feb.
19.30-22.00
15 feb.
19.30-22.00
Kern-dialoog 14† dec.
19.30-22.00
13 feb.
19.30-22.00
22 feb.
19.30-22.00
Finale 3 april
19.30-22.00
19 april
19.30-22.00
24 april
19.30-22.00
Locatie dialoog-sessies Zalencentrum Old Dutch in Zwaagwesteinde MFC de Delfeart, Barltlemerwei 21a,Surhuizem TillehŻs, Swanneblomstrjitte 9,†Kootstertille

Meer informatie?
Neem dan contact op met Yolt IJzerman (tel. 06 - 53766999).>> aanmelden nieuwsbrief

>> nieuws